Konferences zinātniskā komiteja
  • Ieva Ozola, zinātniskās komitejas priekšsēdētāja, Dr. philol. (Liepājas Universitāte)
  • Aleksejs Andronovs,  filol. zin. kand. (Dr.) (Krievijas Nacionālā bibliotēka)
  • Alvīds Butkus, Dr. habil. human. (Vītauta Dižā Universitāte)
  • Anita Helviga, Dr. philol. (Liepājas Universitāte)
  • Daļa Kiseļūnaite, Dr. habil. human. (Klaipēdas Universitāte / Lietuviešu valodas institūts)
  • Diāna Laiveniece, Dr. paed. (Liepājas Universitāte)
  • Jānis Sīlis, Dr. philol. (Ventspils Augstskola)
Konferences rīcības komiteja
  • Linda Lauze, rīcības komitejas priekšsēdētāja, Dr. philol. (Liepājas Universitāte)
  • Sigita Ignatjeva, Mg. philol. (LiepU Kurzemes Humanitārais institūts)
  • Paula Sekača, Mg. hum. (Liepājas Universitāte)
  • Daiga Straupeniece, Dr. philol. (LiepU Kurzemes Humanitārais institūts)
  • Dzintra Šulce, Dr. philol. (Liepājas Universitāte)
Redakcijas kolēģija
  • Linda Lauze, Dr.philol. (Liepājas Universitāte), rakstu krājuma atbildīgā redaktore
  • Gunta Smiltniece, Dr. philol. (Liepājas Universitāte) rakstu krājuma redaktores vietniece
Redakcijas kolēģijas locekļi
  • Aleksejs Andronovs, Dr. philol. (Sanktpēterburgas Valsts universitāte, Krievija)
  • Māris Baltiņš, Dr. habil. med. (Valsts valodas centrs)
  • Maija Brēde, Dr. philol.
  • Guntars Dreijers, Dr. philol. (Ventspils Augstskola)
  • Trevors Gārts Fennels, Dr. philol. (Flindersa Universitāte, Austrālija)
  • Anita Helviga, Dr. philol. (Liepājas Universitāte)
  • Daļa Kiseļūnaite, Dr. hum. (Klaipēdas Universitāte / Lietuviešu valodas institūts, Lietuva)
  • Regīna Kvašīte, Dr. hum. (Viļņas Universitātes Šauļu akadēmija, Lietuva)
  • Diāna Laiveniece, Dr. paed. (Liepājas Universitāte)
  • Dzintra Lele-Rozentāle, Dr. philol. (Ventspils Augstskola)
  • Liene Markus-Narvila, Dr. philol. (LU Latviešu valodas institūts)
  • Ieva Ozola, Dr. philol. (Liepājas Universitāte)
  • Kertu Rozenvalde, Dr. philol. (Tartu Universitāte, Igaunija)
  • Jānis Sīlis, Dr. philol. (Ventspils Augstskola)
  • Inguna Skadiņa, Dr. comp. sc. (LU Matemātikas un informātikas institūts)
  • Dzintra Šulce, Dr. philol. (Liepājas Universitāte)
  • Sarmīte Trūpa, Dr. (Maincas Johannesa Gūtenberga universitāte, Vācija)
  • Pēteris Vanags, Dr. habil. philol. (Latvijas Universitāte / Stokholmas Universitāte)
  • Kazimiers Župerka, Dr. habil. hum. (Viļņas Universitātes Šauļu akadēmija, Lietuva)