Lūdzam pieteikties elektroniski konferences mājaslapā https://vards.liepu.lv/ līdz 2019. gada 7. oktobrim.

Par referāta iekļaušanu konferences programmā tiks paziņots līdz 2019. gada 21. oktobrim.

Konferencē paredzētas divas tematiski iezīmētas sekcijas – par zinātnes valodas pētniecību (sadarbībā ar projektu “Latviešu zinātnes valoda intralingvālā aspektā”) un digitālo tehnoloģiju izmantojumu valodniecības pētījumos (sadarbībā ar Latvijas Lietišķās valodniecības asociāciju).

Konferences darba valodas: latviešu, lietuviešu, angļu, vācu un krievu.

Dalības maksa:

  • referentiem 70,00 eiro (maksājot līdz 2019. gada 7. novembrim) vai 80,00 eiro (pēc 2019. gada 7. novembra vai konferences dienās);

  • katram līdzautoram, kas nepiedalās konferencē, 35,00 eiro (līdz 2019. gada 7. novembrim) vai 40 eiro (pēc 2019. gada 7. novembra un konferences dienās)*;

  • klausītājiem, kas vēlas piedalīties visos konferences pasākumos, 30,00 eiro.

Dalības maksa ar pārskaitījumu:

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja
Izglītības iestādes reģ. Nr. 3042000219, PVN reģ. Nr. LV90000036859
Valsts kase, kods TRELLV22, Konta Nr. LV45TREL9150190000000,

ar norādi – kods 21499; konference „Vārds un tā pētīšanas aspekti” un

personas vārds, uzvārds, par kuru tiek veikts maksājums.

Konferences zinātniskās komitejas vadītāja Ieva Ozola, Dr. philol.

Konferences organizācijas komitejas vadītāja Linda Lauze, Dr. philol.

Zinātniskās un organizācijas komitejas adrese:

Liepājas Universitāte

Liepāja

Kūrmājas prospekts 13

Liepāja LV 3401

Referente Sigita Ignatjeva, Mg. philol.

Tālrunis 63454183

e-pasts: balti@liepu.lv

 

Naktsmītņu rezervēšanai lūdzam izmantot informāciju par Liepājas viesnīcām (http://liepaja.travel/lv/naksnot/pilseta/viesnicas/) vai Liepājas Universitātes dienesta viesnīcu, kas atrodas Liepājā, Ganību ielā 36\48 (telefons: 24243933; e-pasts: hostel.oagprojekti@gmail.com).

* Ja līdzautors piedalās konferencē, jāmaksā pilna dalības maksa. Ja konferences dalībnieks ir vairāku referātu/rakstu autors, par katru nākamo referātu/rakstu jāmaksā 35,00 eiro.