Lūdzam pieteikties elektroniski konferences mājaslapā https://vards.liepu.lv līdz 2020. gada 12. oktobrim.

Par referāta iekļaušanu konferences programmā tiks paziņots līdz 2020. gada 21. oktobrim.

Konference norisināsies tiešsaistē un klātienē atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai valstī. Pieteikuma veidlapā, lūdzu, norādiet plānoto piedalīšanās veidu.

Referāta ilgums – 15 minūtes, diskusija – 5 minūtes. Tiem, kuri piedalās tiešsaistē un kuriem ir nepieciešams tehnisks atbalsts, varam piedāvāt iespēju iesūtīt referāta prezentācijas iepriekš e-pastā balti@liepu.lv līdz 2020. gada 23. novembrim (plkst. 23.59).

Konferencē paredzēta viena tematiski iezīmēta sekcija un diskusija – par zinātnes valodas pētniecību (sadarbībā ar projektu “Latviešu zinātnes valoda intralingvālā aspektā”).

Konferences darba valodas: latviešu, lietuviešu, angļu, vācu un krievu.

Dalības maksa:

  • referentiem 50,00 eiro (lūdzam samaksāt līdz 2020. gada 16. novembrim);

  • katram līdzautoram 25,00 eiro (lūdzam samaksāt līdz 2020. gada 16. novembrim);

  • klausītājiem, kas vēlas piedalīties, bezmaksas.

 

Piezīme: Ja konferences dalībnieks ir vairāku referātu/rakstu autors, par katru nākamo referātu/rakstu jāmaksā 25,00 eiro.

Dalības maksa ar pārskaitījumu:

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja
Izglītības iestādes reģ. Nr. 3042000219, PVN reģ. Nr. LV90000036859
Valsts kase, kods TRELLV22, Konta Nr. LV45TREL9150190000000,
ar norādi – kods 21499; konference „Vārds un tā pētīšanas aspekti” un
personas vārds, uzvārds, par kuru tiek veikts maksājums.

 

Konferences zinātniskās komitejas vadītāja Ieva Ozola, Dr. philol.
Konferences organizācijas komitejas vadītāja Linda Lauze, Dr. philol.

Zinātniskās un organizācijas komitejas adrese:

Liepājas Universitāte
Liepāja
Kūrmājas prospekts 13
Liepāja LV 3401
Referente Paula Sekača
Tālrunis 63454183
e-pasts: balti@liepu.lv

 

Naktsmītņu rezervēšanai lūdzam izmantot informāciju par Liepājas viesnīcām (http://liepaja.travel/lv/naksnot/pilseta/viesnicas/) vai Liepājas Universitātes dienesta viesnīcu, kas atrodas Liepājā, Ganību ielā 36\48 (telefons: 24243933; e-pasts: hostel.oagprojekti@gmail.com).