Konference veltīta Jāņa Endzelīna gada ieskaņai.

Lūdzam pieteikties elektroniski konferences mājaslapā https://vards.liepu.lv/ līdz 2022. gada 20. oktobrim.

Par referāta iekļaušanu konferences programmā tiks paziņots līdz 2022. gada 31. oktobrim.

Konference plānota klātienē, bet atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai valstī iespējamas izmaiņas gan konferences norisē, gan dalības maksā.

Referāta ilgums – 15 minūtes, diskusija – 5 minūtes.

Konferences darba valodas: latviešu, lietuviešu, angļu, vācu un krievu.

Tā kā rakstu krājuma “Vārds un tā pētīšanas aspekti” redkolēģija ir ceļā uz nākamo datubāzi, katrs dalībnieks aicināts pieteikt vienu referātu vai kopreferātu.

Dalības maksa:

 • referentiem 80,00 eiro (maksājot līdz 2022. gada 14. novembrim) vai 90,00 eiro (pēc 2022. gada 14. novembra vai konferences dienās);
 • katram līdzautoram, kas piedalās konferencē, 60,00 eiro (līdz 2022. gada 14. novembrim) vai 65 eiro (pēc 2022. gada 14. novembra un konferences dienās);
 • katram līdzautoram, kas nepiedalās konferencē, 25,00 eiro (līdz 2022. gada 14. novembrim) vai 30 eiro (pēc 2022. gada 14. novembra un konferences dienās);
 • klausītājiem, kas vēlas piedalīties visos konferences pasākumos, 35,00 eiro (līdz 2022. gada 14. novembrim) vai 40,00 eiro (pēc 2022. gada 14. novembra un konferences dienās).

Piezīme: Latvijas Lietišķās valodniecības asociācijas biedriem konferences dalības maksa, sedzot to no personīgajiem līdzekļiem, samazināta par 15 EUR. Maksājuma mērķī kopā ar obligāti norādāmo informāciju jānorāda “LLVA biedrs”.

Dalības maksā ietilpst:

 • referentiem un līdzautoriem, kas piedalās konferencē, – apliecinājums par piedalīšanos, dalībnieka mape, konferences un rakstu krājuma izdošanas tehniskais nodrošinājums, konferences saviesīgā daļa ar ēdināšanu, Liepājas 17.–19. gs. interjera muzeja „Hoijeres kundzes viesu nams” apmeklējums gida pavadībā, tiesības iesniegt rakstu, rakstu krājums;
 • līdzautoriem, kas nepiedalās konferencē, – apliecinājums par referāta nolasīšanu, konferences un rakstu krājuma izdošanas tehniskais nodrošinājums, tiesības iesniegt rakstu, rakstu krājums;
 • klausītājiem, kas vēlas piedalīties visos konferences pasākumos, – dalībnieka mape, konferences saviesīgā daļa ar ēdināšanu, Liepājas 17.–19. gs. interjera muzeja „Hoijeres kundzes viesu nams” apmeklējums gida pavadībā, rakstu krājums.

Dalības maksa ar pārskaitījumu:

 • Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja
 • Izglītības iestādes reģ. Nr. 3042000219, PVN reģ. Nr. LV90000036859
 • Valsts kase, kods TRELLV22, Konta Nr. LV45TREL9150190000000,ar norādi – kods 21499; konference „Vārds un tā pētīšanas aspekti” un personas vārds, uzvārds, par kuru tiek veikts maksājums.

Konferences zinātniskās komitejas vadītāja Ieva Ozola, Dr. philol.
Konferences organizācijas komitejas vadītāja Linda Lauze, Dr. philol.

Zinātniskās un organizācijas komitejas adrese:

 • Liepājas Universitāte
 • Liepāja
 • Kūrmājas prospekts 13
 • Liepāja LV-3401
Referente Paula Sekača
Tālrunis: 63454183
e-pasts: balti@liepu.lv

Naktsmītņu rezervēšanai lūdzam izmantot informāciju par Liepājas viesnīcām (http://liepaja.travel/lv/naksnot/pilseta/viesnicas/) vai Liepājas Universitātes dienesta viesnīcu, kas atrodas Liepājā, Ganību ielā 36\48 (telefons: 24243933; e-pasts: hostel.oagprojekti@gmail.com).